h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ประชุมชี้แจงและข้อตกลงร่วมกันในการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)


     โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว จัดประชุมชี้แจงและข้อตกลงร่วมกันในการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) กับผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑     

                เมื่อวันที่  ๘   พฤศจิกายน  ๒๕๕๕    นายนุกูล  เคียนขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว  ได้จัดการประชุมชี้แจงและข้อตกลงร่วมกันในการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)  กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  เกี่ยวกับการดูแล  การเก็บรักษา  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
โดยมี  นางสุกัญญา  ประทุมวงศ์  ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๓  มาให้แนวคิดและคำแนะนำต่าง ๆ ในการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ในการนี้  นางสุพิน  พูนเกษม  ครูประจำชั้น ป. ๑  ได้อ่านข้อตกลงในการเก็บรักษา Tablet  และให้ผู้ปกครองนักเรียนลงนามในข้อตกลงร่วมกันกับทางโรงเรียน  และเก็บรักษาไว้คนละ  ๑  ฉบับ  และสาธิตการใช้ Tablet  ให้กับผู้ปกครองนักเรียน  ซึ่งกได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป. ๑ เป็นอย่างดี

 ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 08 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน: 839 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107