h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) กระดานชนวน ยุค 2012


     ศูนย์เสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัย (ศส.วส)โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สำรวจความคิดเห็นครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนในการใช้เครื่อง Tablet     

  เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมเกียรติยศชาววัง โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นายปฏิวัติ เทียบอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนด้วย Tablet ให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งทำบันทึกข้อตกลงการใช้ (MOU)

   จากการศึกษาของศูนย์เสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัย (ศส.วส.) โดยสำรวจความคิดเห็นของครูผู้สอน จำนวน 22 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 32 คน พบว่า

  1. ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 98 มีความพึงพอใจต่อนโยบายการแจก Tablet ในระดับมากที่สุด
  2. ครูร้อยละ 54.54 มีความพึงพอใจต่อนโยบายการแจก Tablet ในระดับปานกลาง
  3. ครูร้อยละ 9.09 เชื่อว่าการสอนโดยการใช้ Tablet จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
  4. สิ่งที่ครูกังวลใจมากที่สุด คือ
  • ครูร้อยละ 50 กังวลว่า นักเรียนจะขาดทักษะการเขียน
  • ครูร้อยละ 36.36 กังวลว่านักเรียนจะขาดความรับผิดชอบในการดูแลรักษา กลัวเครื่อง Tablet จะเกิดความเสียหาย
  1. ครูร้อยละ 27.27 กังวลใจว่าจะไม่เกิดการเรียนรู้อะไร หากนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก


ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน: 890 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107