h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา


     ขอให้สถานศึกษา โปรดแจ้งให้บุคลากรในสังกัดผู้มีคุณสมบัติ สมัครเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตร โดยให้สมัครโดยตรงกับทางสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานเลขานุการคุรุสภากำหนดทั้ง ๓๗ แห่ง และให้สถานศึกษารายงานผู้สมัครเข้ารับการศึกษา ให้ต้นสังกัดทราบด้วย และขอให้ ผู้บริหา     

ไฟล์ประกอบ
หนังสือแจ้ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน: 930 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107