h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเข้าสู่โลกเทคโนโลยี


     โรงเรียนบ้านโนนสำราญจัดการประชุมชี้แจงแนวทางในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     

            เมื่อเวลา  09.00 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555   นายวิรัช  ฉันทิยานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ 
ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิได้ให้การต้อนรับคณะผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในการประชุมชี้แจงแนวทาง
ในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียน ในการประชุมครั้งนี้ นอกจาก
เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ได้ทราบถึงเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ  วิธีการใช้งาน
การดูแลรักษา  แนวทางการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  ที่บุตรหลานของตนจะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แล้ว 
ยังเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครอง  และครู   เกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอีกด้วย ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน: 544 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107