h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ขอขอบคุณ นสพ.บ้านเมือง ร.ร.จัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรม “DJ.น้อยท่องโลกอาเซียน”


     ร.ร.จัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรม “DJ.น้อยท่องโลกอาเซียน” เป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ 2556     

นายวุฒิวิจักขณ์ พกกลาง ผอ.โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล กล่าวว่า โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้กำหนดโครงการ “DJ.น้อยท่องโลกอาเซียนเพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ โดยได้ให้เด็กนักเรียนทุกชั้นเรียนและทุกคนจับสลากแบบคละกันว่าจะได้อยู่ กลุ่มประเทศอะไรใน 10 ประเทศสมาชิก ซึ่งกิจกรรมได้เริ่มทำมาตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา เมื่อได้กลุ่มแล้ว สมาชิกในแต่ละกลุ่มจะแยกกันหาข้อมูลด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และการศึกษา วัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีของประเทศที่ได้รับมอบหมาย แล้วมานำเสนอให้นักเรียนกลุ่มใหญ่ได้ทราบข้อมูล

ด้านครูวารุณี ทองสงฆ์ ครูชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า “DJ.น้อยท่องโลกอาเซียนจะมีกิจกรรมจัดตั้งชุมชนคนรักอาเซียนขึ้นในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มี ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน กิจกรรม “Speaking English on Monday and Thursday” ด้วยการทักทายพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 2 วัน (วันจันทร์และวันพฤหัสบดี) และนำเสนอหน้าเสาธงด้วยภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 1 ประโยค จัดบอร์ดไฟฟ้าเป็นตัวหนังสือวิ่งทั้งประโยคภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทย กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เปิดประตูสู่อาเซียนเพื่อให้นักเรียนและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก อาเซียน มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน กิจกรรม “NEWS ASEAN TODAY” ป้ายนิเทศนำเสนอข่าว เหตุการณ์ปัจจุบันของกลุ่มประเทศในอาเซียนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ฉับไว ทันโลกเหตุการณ์ กิจกรรม ค่ายวิชาการสัมพันธ์ที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน การประกวดการแต่งกายชุดอาเซียน การประกวดการเล่านิทานนานาชาติ(ประเทศในกลุ่มอาเซียน) ประกวดการจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับอาเซียน

นายวุฒิวิจักขณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อนักเรียนในแต่ละกลุ่มสมาชิกได้ข้อมูลประเทศสมาชิกอย่างตกผลึกแล้ว ก็จะให้ตัวแทนมานำเสนอข้อมูล เล่าประวัติประเทศสมาชิกอาเซียนในตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติและตอนกลางวันในทุก วัน และเวทีกลางในวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และให้ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมครูและนัก เรียนสู่ประตูอาเซียน และที่สำคัญถือว่าเป็นของขวัญให้กับนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ ดังคำขวัญวันเด็กปี 2556 ที่ว่า รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

ข่าว นสพ. บ้านเมือง http://www.banmuang.co.th/2013/01/%E0%B8%A3-%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5-%E0%B8%88%E0%B8%B1/ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2556 เปิดอ่าน: 820 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107