h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


     นายทองดี ชาลีรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประธานในพิธีอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล     

เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน 2555  เวลา  09.00 น.  นายประสงค์  พรโสภิณ  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  มอบหมายให้นายทองดี  ชาลีรินทร์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีอบรมตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ซึ่งมีนายวุฒิวิจักขณ์  พกกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ได้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคือ 1)เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2) เพื่อให้ครูได้เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ /ส้มป่อย-บัวบาน/กุดน้ำใส-หนองบัวโคก โรงเรียนบ้านโนนคร้อ โรงเรียนบ้านใหม่นาดี และโรงเรียนบ้านหนองโจด  โดยได้รับความกรุณาจาก ดร.วิสุทธิ์  เวียงสมุทร  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน: 1347 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107