h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖


     โรงเรียนบ้านหนองตานา รว่มกับองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖     

เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านหนองตานา  โดยการนำของนายเทพสถิต  อินาวัง   ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๖  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคลในทางที่สร้างสรรค์ 
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน  สจ. สุรพล  ชาญตะคุ  มาเป็นประธานในพิธี 
       โรงเรียนขอขอบพระคุณทุก ๆ ภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2556 เปิดอ่าน: 573 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107