h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

พัฒนาทักษะวิชาการเตรียมความพร้อม ก่อนการสอบ o net


     เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนสอบวัลผล o net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555     

นายถนอม พันธุ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ หัวหน้าฝ่ายวิชาการประจำเครือข่าย กล่าวรายงานต่อ   นายสุคมนต์  ทราบพรมราช  ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล ประธานในพิธีเปิด กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนสอบวัลผล o net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา     ปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันที่ 14 – 18  มกราคม 2556  ณ  โรงเรียนบ้านหัวทะเล “ผ่องประชาสรรค์” โดยมีกิจกรรมติวเข้ม สอนเสริมความรู้ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบให้กับนักเรียน มีโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  5  โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหัวทะเล”ผ่องประชาสรรค์”  โรงเรียนบ้านตาล   โรงเรียนวังกะอาม    โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ และโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี  รวมจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๕๓  คน  ทางเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาลขอขอบคุณ นายสาคร  มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล “ผ่องประชาสรรค์” และทีมงานบุคลากรที่อำนวยความสะดวกและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรม  ในครั้งนี้

 ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2556 เปิดอ่าน: 1222 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107