h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2


      สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2     

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 ในวัน.....

 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 10.30 นายประไพ สุนทรมัจฉะ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และนางศิริพร สาตยศ สำนักติดตามและประเมินผลฯ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยมี นายประสงค์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ ซึ่งการมาติดตามผลการดำเนินงานกลยุทธ์ของ สพฐ.ในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน ปัจจัย วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ เกิดความยั่งยืน ตามแบบติดตามและประเมินผลการบริการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความใส่ใจ ตามกรอบแนวคิดการดำเนินงาน SAIJAI ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่พึงปฏิบัติต่อผู้รับบริการ อันได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรอื่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการเป็นโรงเรียนคุณภาพ นอกจากนี้ คณะติดตาม ฯ และทีมงานจะได้ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ อำเภอเนินสง่า ภายใต้การดูแลของ นายสมชาย ขอสินกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนบ้านหนองโจด อำเภอหนองบัวระเหว ภายใต้การดูแลของ นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าว สพฐ. http://www.obec.go.th/news/28053

ข่าว เนชั่นทีวี http://77.nationchannel.com/home/307320/

 ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 05 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน: 1616 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107