h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

อำเภอเทพสถิตจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 57 เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู ปี 2556


     นายมารุต วัฒนกรุณา นายอำเภอเทพสถิต ประธานเปิดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 57 เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู ปี 2556 อำเภอเทพสถิต ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต     

              วันที่  16  มกราคม  2556    นายมารุต  วัฒนกรุณา  นายอำเภอเทพสถิต  เป็นประธานเปิดงานวันครูแห่งชาติ  ครั้งที่  57  เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน  ผู้ทรงเป็นครู  ปี  2556  อำเภอเทพสถิต    ณ  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  โดยมีแขกผู้มีเกียรติดังนี้  นายประสงค์   พรโสภิณ  ผอ.สพป.ชย.3  นายภฤศวัฒน์   คุณสุวรรณ์  รองผอ.สพป.ชย.3  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  รองผอ.สพป.ชย.3  นายฉลองชัย  ประภาสโนบล  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  นายพันทวี  จิรวรรณพันธุ์   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ นายเกษมศักดิ์  บุพตา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3  นายอภิชาติ  พรหมฝาย  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3  ข้าราชการบำนาญ  ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในอำเภอเทพสถิต  นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์  นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต  นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์  นายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว  ร่วมพิธีวันครูแห่งชาติ   “ แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน ” ทั้งนี้  ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อม มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่คุณครูที่ได้ปฎิบัติตนเป็นครูดี พร้อมกับสร้างประโยชน์ให้กับทางราชการส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 17 มกราคม 2556 เปิดอ่าน: 1209 ครั้ง ไอพี:: 192.168.50.6 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107