h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือน มกราคม 2556


     นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานในพิธีประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556     

เมื่อวันที่  21 มกราคม 2556  เวลา  13.00  น.  นายประสงค์  พรโสภิณ  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานในพิธีประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประจำ เดือน มกราคม พุทธศักราช 2556  ก่อนการประชุมนักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง อำเภอจัตุรัส ได้แสดงกิจกรรมละครคุณธรรม ระดับประถมศึกษา จำนวน 20 คน จากนั้นประธานได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตและมีผลกระทบต่อการเรียน ปีการศึกษา 2555  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  จำนวน  20  ทุนๆละ 1,000 บาท   มอบทุนมูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 8 ทุน  ทุนมูลนิธิสมบัติ สารสมบัติ 4 ทุนๆละ 1,000  บาท ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โรงเรียนในสังกัด  และรับมอบเงินสมทบกองทุนเด็กผู้ด้อยโอกาสจากการแข่งขันกอล์ฟ “วันครู” จำนวน 30,000 บาท รับมอบเงินสมทบทุนเด็กด้อยโอกาสจากกองทุนบริจาคของคณะครูและผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ จำนวน 6,000 บาท  รับมอบเงินสบทบทุนมูลนิธิการประถมศึกษาอำเภอจัตุรัสจากกองทุนบริจาคของคณะครูและผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ จำนวน 10,000 บาท จากนั้นประธานได้ขอขอบคุณผู้บริหารในสังกัดที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆที่ผ่านมา พร้อมได้มอบนโนบายการดำเนินงานและประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 21 มกราคม 2556 เปิดอ่าน: 792 ครั้ง ไอพี:: 192.168.50.27 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107