h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

ERIC Network อำเภอเทพสถิต ติวเข้มภาษาอังกฤษ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓


     นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประธานศูนย์ ERIC Network อำเภอเทพสถิต พร้อมด้วยคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม O-NET     

เมื่อวันที่  17-18  มกราคม  2556  ที่ผ่านมา  นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และประธานศูนย์ ERIC Network อำเภอเทพสถิต  พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการแบบเข้มภาษาอังกฤษ O-NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอเทพสถิต ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กิจกรรมค่ายวิชาการแบบเข้มภาษาอังกฤษ O-NET  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้น โดยมีนักเรียน วิทยากร และคณะครู ในอำเภอเทพสถิตที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมด ๑๕๕ คนส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 22 มกราคม 2556 เปิดอ่าน: 1063 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107