h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

มอบสุข...ที่สุด


     โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได้จัดพิธีรับมอบ ห้องสุขาใหม่ เด็กๆ ดีใจกันทั่วถึง     

               เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 มกราคม 2556  ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ได้จัดให้มีพิธีรับมอบห้องสุขาใหม่ ขนาด 3 ห้อง จากผู้มีจิตศรัทธา  2  ท่าน  คือ
        1.  คุณดำรัส   กออินทร์     ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสำราญ   หมู่ที่  2  ต.บ้านไร่ 
อ.เทพสถิต   จ.ชัยภูมิ    บริจาคเงินจำนวน   30,000  บาท  (  สามหมื่นบาทถ้วน  )
        2.  คุณธนพล   จิรเศรษฐานนท์     บริจาคเงินจำนวน   15,000  บาท 
(  หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน  )
        โดยมีท่านผู้อำนวยการวิรัช  ฉันทิยานนท์ เป็นประธานในพิธีรับมอบ 
พร้อมด้วยคณะครู – นักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสำราญ
        โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่าน
เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้    ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 22 มกราคม 2556 เปิดอ่าน: 701 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107