h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ครู…แดร์(D.A.R.E.)...ในโรงเรียน...ทุกวันศุกร์


     นายเสน่ห์ สะสมทรัพย์ ผอ.รร.บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) และคณะครูให้การต้อนรับ ร.ต.ต.วนาสันต์ ประสพหมู่ สภ.บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ครู แดร์ (D.A.R.E.)     

ร.ต.ต.วนาสันต์  ประสพหมู่  สภ.บำเหน็จณรงค์  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ครู แดร์ (D.A.R.E.)”  ได้มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ทุกวันศุกร์ วันละ 2 ชั่วโมง

สำหรับ โครงการครูแดร์ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ตำรวจ  โรงเรียน  ชุมชน ในพื้นที่ โครงการนี้จะดำเนินต่อไปในอีกหลายโรงเรียน ซึ่งเป้าหมายคือ ต้องการให้เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา ช่วยกันต่อต้าน  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพย์ติด  และที่สำคัญคือ  "ความร่วมมือ"

D.A.R.E.มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ

          ประ การแรก คือ การให้พื้นฐานความรู้ กับนักเรียนเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้สิ่งเสพติด ซึ่งนอกจากผลกระทบ ที่มีต่อร่างกายแล้ว ยังมีผลกระทบไปถึงด้านอื่นๆ ในชีวิตของ  นักเรียน ได้แก่ ด้านอารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจอีกด้วย

          ประ การที่สอง โครงการ D.A.R.E. มุ่ง ที่จะสร้างทักษะและวิธีการในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียน สามารถตัดสินใจได้ บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถต่อต้านการใช้สิ่งเสพติด ตลอดจนแรงกดดันจากเพื่อนร่วมวัย และการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา

           ประการสุดท้าย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งของโครงการ คือ การเสนอทางเลือกให้กับนักเรียนนอกเหนือจากการที่นักเรียนจะหันไปใช้สิ่งเสพติด

            D.A.R.E. เป็น โครงการที่มีลักษณะเป็นสากล ถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับนักเรียนส่วนใหญ่ ซึ่งแตกต่างไปจาก โครงการที่ถูกออกแบบมา เพื่อใช้กับนักเรียนที่จัดอยู่ในประเภท “กลุ่มเสี่ยง” โดยเฉพาะโครงการนี้ มุ่งไปที่เด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 และปีที่ 6 เป็นหลัก เนื่องจากผลการวิจัยจำนวนมากชี้ให้ เห็นว่า เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่เปิดรับต่อข้อมูล ในการต่อต้านการใช้สิ่งเสพติดได้ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่ใกล้จะเข้าสู่ช่วงของการ ใคร่รู้ใคร่ลอง

 ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 22 มกราคม 2556 เปิดอ่าน: 2946 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107