h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

การอบรมผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ


     นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล     

เมื่อวันที่  27 มกราคม 2556  เวลา  14.30 น.  นายประสงค์  พรโสภิณ  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบวุฒิบัตรสถาบันการพัฒนาประชาธิปไตยและความยุติธรรม จากนายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการอบรมผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่  26-27 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งคณะผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 จังหวัดชัยภูมิได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้นำทางสังคม  ผู้นำท้องถิ่น ครู อาจารย์  เยาวชน และบุคคลทั่วไปจำนวน  300 คน ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนรู้  เกิดการพัฒนาไปสู่ความเป็นชาติที่มีระบอบประชาธิปไตย และเพื่อเป็นการขยายโครงการผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตย  สร้างผู้นำ  บุคลากรในจังหวัดชัยภูมิ ยกบทบาทผู้นำในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตยให้มีศักยภาพต่อไปส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 27 มกราคม 2556 เปิดอ่าน: 696 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107