h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนบ้านสะพานยาวประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ (๗ ห้องเรียน)


     โรงเรียนบ้านสะพานยาวมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ (๗ ห้องเรียน)


     
โรงเรียนบ้านสะพานยาวมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ (๗ ห้องเรียน)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ โรงเรียนบ้านสะพานยาว ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ - หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖๒๕๑๗๔๑๖ ในวันและเวลาราชการไฟล์ประกอบ
ประกาศโรงเรียนบ้านสะพานยาว
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดอ่าน: 200 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107