h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงาน


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จึงแจ้งให้โรงเรียน หากมีภารกิจความสำเร็จของงานที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การให้บริการประชาชาชน และผลงานที่มีลักษณะโดดเด่นของโรงเรียน ให้จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินการใส่แผ่น CD ทุกวันจันทร์


     

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามสั่งการของนายกรัฐมนตรี  โดยให้กระทรวงและหน่วยงานในสังกัดจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินการตามภารกิจความสำเร็จของงานที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การให้บริการประชาชน และผลงานที่มีลักษณะโดดเด่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยส่วนภูมิภาคให้จัดส่งให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์  เพื่อดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนได้ทราบต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  จึงแจ้งให้โรงเรียนได้ทราบและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หากมีภารกิจความสำเร็จของงานที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การให้บริการประชาชาชน และผลงานที่มีลักษณะโดดเด่นของโรงเรียน ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรวบรวมจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินการใส่แผ่น CD  จัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อรวบรวมส่งประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิต่อไป ไฟล์ประกอบ
รายละเอียด
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 07 เมษายน 2558 เปิดอ่าน: 115 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107