h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ชย 3


     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ชย 3


     

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ชย 3

         ลำดับที่                                                                         ชื่อนามสกุล

1                                                                                         นางสาวสุดารัตรน์ เสาโกมุท

2                                                                                         นายอภิชาติ  ศรีระทัต

3                                                                                         นางสาวนิสา  แก้วสวนจิก

4                                                                                         นางสาวณัจฉรีย์ ชูกันหอม

5                                                                                         นางสาวลลิตภัทร ขันณะราย์

6                                                                                         นางสาวจีระนันท์ กาญจนกาศ

7                                                                                         นางสาวเบญจมาส สุขเกษม

8                                                                                         นางสาวรัตนา หมื่นนาวัง

 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มารายงานตัว ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และให้นำเอกสาร แฟ้มสะสมผลงาน หลักฐานการทำงาน วุฒิบัตร เกียรติบัตรต่างๆที่เคยได้รับ มาแสดงให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด้วย

ประกาศ   ณ   วันที่   26   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2558

                                                                                                               

ลายเซ็น

         ( นายสุทิน ลาภประเสริฐ )

                                                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง

 ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 26 พฤษภาคม 2558 เปิดอ่าน: 439 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107