h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ชย 3


     ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ชย 3


     

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ชย 3

         ลำดับที่                                                                            ชื่อนามสกุล

1                                                                                         นางสาวนิสา  แก้วสวนจิก

2                                                                                         นางสาวลลิตภัทร ขันณะราย์

3                                                                                         นายอภิชาติ  ศรีระทัต

4                                                                                         นางสาวเบญจมาส สุขเกษม

5                                                                                         นางสาวณัจฉรีย์ ชูกันหอม

6                                                                                         นางสาวสุดารัตรน์ เสาโกมุท

7                                                                                         นางสาวรัตนา หมื่นนาวัง

8                                                                                         นางสาวจีระนันท์ กาญจนกาศ

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัว และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประกาศ   ณ   วันที่   28   เดือนพฤษภาคม   พ.. 2558

                                                                                                               

ลายเซ็น

         ( นายสุทิน ลาภประเสริฐ )

                                                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทองส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 28 พฤษภาคม 2558 เปิดอ่าน: 528 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107