h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์ในการเรียนรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


     ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์ในการเรียนรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558


     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ขอความร่วมมือมายังสถานศึกษาแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาตามแบบตอบรับ ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๕8   เพื่อเข้ารับการพัฒนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยอบรม การตัดต่อภาพ VDO เพื่อจัดทำ VTR "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งกิจกรรม" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเบิกจากต้นสังกัด รายละเอียดตามกำหนดการที่จัดส่งมาพร้อมนี้ไฟล์ประกอบ
รายละเอียด
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 09 กรกฎาคม 2558 เปิดอ่าน: 153 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107