h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา


     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา     

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกหนี้ธนาคารออมสินและประสงค์เข้าร่วมมาตรการยื่นคำขอลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งแบ่งลูกหนี้และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ออกเป็น ๔ กลุ่ม  โดยให้ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ และแบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน(สำหรับลูกหนี้กลุ่มที่ ๑ และ ๒) เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาก่อนยื่นลงทะเบียน ณ ธนาคารออมสิน สาขาเจ้าของบัญชีสินเชื่อ  กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และสินเชื่อฐานราก หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๙-๘๐๐๐ ต่อ ๙๙๘๕๘๐,๑๐๐๖๒๕-๒๘

 ไฟล์ประกอบ
มาตรการแก้ไขปัญหา (๔ กลุ่ม)
แบบคำขอลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ
แบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ส่งข่าวโดย : ยุวลักษณ์ โรมบรรณ   เมื่อวันที่ : 14 กรกฎาคม 2558 เปิดอ่าน: 1122 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107