h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564

รายงานการประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558


     การจัดทำคู่มือกระบวนงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558     

ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จึงได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อให้สถานศึกษาได้จัดทำคู่มือประชาชนตามกระบวนงานของสถานศึกษา ซึ่งมีรายงานการประชุม ดังนี้

 ไฟล์ประกอบ
รายงานการประชุม(ผู้บริหารสถานศึกษา)
รายงานการประชุม(ครูสารสนเทศ)
ส่งข่าวโดย : ยุวลักษณ์ โรมบรรณ   เมื่อวันที่ : 17 สิงหาคม 2558 เปิดอ่าน: 1272 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107