h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต


     โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-21สิงหาคม 2558     

เมื่อเวลา 09.00  วันที่  21 สิงหาคม  2558  นายประสิทธิ์  ศิริตานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ซึ่งกิจกรรมเริ่มจัดตั้งแต่ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558  โดยมีกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้สนุกกับฐานการเรียนรู้ 20 ฐาน   โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

2.  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ

การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะครูบุคลากรทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตามฐานกิจกรรม 20 ฐาน ทุกระดับชั้นส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2558 เปิดอ่าน: 1227 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107