h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

เข้ารับการนิเทศติดตามและประเมินผลการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


     โรงเรียนบ้านวังกะทะยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่ง.     

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘  คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ได้เข้าประเมินการนิเทศติดตามและประเมินผลการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านวังกะทะ   นำโดย  นายสมาน  เขียวเขว้า   ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  พร้อมด้วย นายอร่าม  รอบคอบ   ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร     นายประมวล   วันวาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ และ นายทศพล    สมขุนทด    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกอก         ตามเครื่องมือและเกณฑ์การนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและโรงเรียน ต่อไปส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2558 เปิดอ่าน: 560 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107