h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา รับฟังคำวิจารณ์การจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง2ชั้น 6 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)


     โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง2ชั้น 6 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)


     

         โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง2ชั้น 6 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) โดยกำหนดราคากลาง 5,950,000  บาท   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  5,889,100  บาท  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง    โรงเรียนจึงรับฟังคำวิจารณ์ รายละเอียดการก่อสร้างในครั้งนี้   หากท่านใดสนใจดูรายละเอียดได้ที่  website www.gprocurement.go.th  และส่งคำวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่   E mail  36030066@chaiyaphum3.go.th  หรือส่งเป็นจดหมายลงทะเบียน ได้ที่ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  หมู่  15  ตำบลบ้านชวน   อำเภอบำเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36160  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 - 5  พฤศจิกายน   2558ไฟล์ประกอบ
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 02 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน: 394 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107