h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป


     โรงเรียนขอยกเลิก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ส่วนจะกำหนดวันสมัครใหม่จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ต่อไป


     

 

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทราย

เรื่อง  ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป

.........................................................

             ตามที่  โรงเรียนบ้านห้วยทรายได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง  ครูผู้สอน  โดยเปิดรับสมัครวันที่  ๑๔ – ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  นั้น

             คณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน  ได้ดำเนินการตรวจสอบประกาศ  เรื่องการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไปแล้ว  มีข้อผิดพลาดในส่วนของกลุ่มวิชาเอกไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จึงขอยกเลิก  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง  ครูผู้สอน  ลงวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ส่วนจะกำหนดวันสมัครใหม่จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘

 

 

(นายสุเทพ   บุญศิริ)

ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย

 

 

 ไฟล์ประกอบ
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบพนักงานราชการ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 09 ธันวาคม 2558 เปิดอ่าน: 789 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107