h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยทราย


     โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


     

                    ตามประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทราย ลงวันที่ 11 ธันวาคม  พ.ศ. 2558  เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 นั้น

                   บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย รวมทั้งสิ้น 14 ราย โรงเรียนบ้านห้วยทราย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

                   ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการในวันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ หากไม่ไปตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันไฟล์ประกอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2558 เปิดอ่าน: 689 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107