h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว


     โรงเรียนบ้านวังตาท้าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


     

                            ตามประกาศโรงเรียนบ้านวังตาท้าว ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.. 2558  เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านวังตาท้าวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นั้น

                   บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 10 ราย โรงเรียนบ้านวังตาท้าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

                          ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการในวันที่ 7 มกราคม พ.. 2559 เวลา 09.00 . เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว  ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ หากไม่ไปตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น ไฟล์ประกอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว
ส่งข่าวโดย : อุทัยวรรณ นิสสัยกล้า   เมื่อวันที่ : 06 มกราคม 2559 เปิดอ่าน: 461 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107