h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

โรงเรียนบ้านส้มป่อย จัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม)


     โรงเรียนบ้านส้มป่อย จัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานให้กับนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3     

        เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 โรงเรียนบ้านส้มป่อย นำโดย ผอ.วิโรจน์  เคนเหลื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย ได้จัดพิธีเปิด กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม)  โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนพดล  โพธิ์งาม มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ศน.โชติกา  ชารีรินทร์ คณะวิทยากร ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านตำบลส้มป่อย มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  

        โรงเรียนบ้านส้มป่อย จัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  และโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานให้กับนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 (รวม 10 วัน)  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในห้องเรียนและใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

        ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะครูจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง ชาวบ้านตำบลส้มป่อยด้วยดีเช่นเคยส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 25 เมษายน 2559 เปิดอ่าน: 518 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107