h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร


     การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร     

เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2556  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร   ได้รับการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕    ซึ่งประกอบด้วย  นายไสว  ประทุมวงษ์  นางทัศนีย์  ชาติชนะ  นางพัชรี  ดีจริง  นางสาวบุญยกร  ประกอบวรการ  นางสาวปัณณพร  แพวขุนทด  เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้  ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 05 มีนาคม 2556 เปิดอ่าน: 887 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107