h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564

การประเมินปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 100 % ปีการศึกษา 2559


     โรงเรียนบ้านหนองโจดรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 เพื่อขอรับเกียรติบัตรและป้ายสัญลักษณ์ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 100%     

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  นำโดยผู้อำนวยการ นายเทพพร แถววิชา คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโจด ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 เพื่อขอรับเกียรติบัตรและป้ายสัญลักษณ์ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 100% ปีการศึกษา 2559 จากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓ และการประเมินผ่านไปได้ด้วยดีขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ทุกท่านที่ได้ให้คำชื่นชม และข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่างๆเพื่อให้คณะครูและบุคลากรได้นำมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านการอ่านและเขียนของทางโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดอ่าน: 217 ครั้ง ไอพี:: 125.25.213.96 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107