h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น 2 เยี่ยมชมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร


     โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น 2 เยี่ยมชมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร     

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านโนนข่า  โรงเรียนบ้านคำน้อย และโรงเรียนบ้านหัวขัว เยี่ยมชมและแลกเปลียนเรียนรู้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร  เพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครเข้ารับการประเมินเเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  โดยนายจำนงค์ ศรสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียนแกนนำ  ให้การต้อนรับและนำเสนอการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 14 มีนาคม 2556 เปิดอ่าน: 901 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107