h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564

มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน "หนองโจดจัดประชุมผู้ปกครอง"


     เพื่อผลของคุณภาพผู้เรียนสำคัญที่สุด โรงเรียนบ้านหนองโจดรุกเข้ม ประชุมสานต่อก่อฝัน มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน ภาคี 4 ฝ่าย     

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม ทีผ่านมาโรงเรียนบ้านหนองโจด ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจอันดี ในการช่วยยกระดับ คุณธรรม จริยธรรม  พร้อม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบุตรหลานในทุกๆด้าน โดย นายเทพพร แถววิชา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมชี้แจงข้อราชการ และแนวปฏิบัติต่างๆ  พร้อมนโยบายการจัดการศึกษาในเรื่องการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อีกทั้งได้นำทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพื่อมุ่งสู่ดาวดวงเดียวกันให้จงได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุตรหลานและโรงเรียนในทุกๆด้านเพื่อสนองตอบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองโจด ใหประสบผลสำเร็จเหมือนเช่นเดิมที่ผ่านมาส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 22 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน: 273 ครั้ง ไอพี:: 223.205.233.250 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107