h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

Roving Team ออกซ้อมใหญ่ประเมินโรงเรียนในฝัน


     โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ได้ให้การต้อนรับ คณะ Roving Team ที่ออกมาซ้อมใหญ่ประเมินโรงเรียนในฝัน ขอขอบคุณที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานด้านๆ ให้พร้อมรับการประเมินจริง     

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 15  มีนาคม  พ.ศ.2556  นำโดย  นายชัยวัตร  พัจนสุนทร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  นายสุภีร์  หิรัญคำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  นายโยธี  ป้อพันดุง  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  และ  นายดิเรก  ผาสุกมูล  นายสมเกียรติ  ตุงคะเสรีรักษ์   นายอภิชาติ  พรหมฝ่าย  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  เป็นกลุ่ม Roving  Team ของเขตตรวจราชการที่ 14  ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าโป่งตามเกณฑ์ประเมินโรงเรียน     ในฝัน ซึ่งคณะกรรมการให้มีข้อสังเกตในการตรวจเยี่ยมอยู่ 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านนักเรียน ควรปรับปรุงเรื่องการแต่งกายและทรงผม ด้านแหล่งเรียนรู้  ควรเพิ่มจำนวนหนังสือ ด้านการบริหารจัดการ มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญและดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน เป็นผู้นำทางวิชาการ มีการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย และด้านการใช้สื่อ ICT  มีการนำไปใช้ได้อย่างทั่วถึงนักเรียนมีทักษะชีวิต  ซึ่งจากส่วนที่คณะกรรมการเสนอแนะทางโรงเรียนได้น้อมรับและจะนำไปปรับปรุงให้เรียบร้อยพร้อมที่จะรับการประเมินจริงในวันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2556 ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 16 มีนาคม 2556 เปิดอ่าน: 476 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107