h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

พิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม และความมั่นคงสถาบันแห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


     ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ มอบนายทองดี ชาลีรินทร์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม และความมั่นคงสถาบันแห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ณ วัดศิริพงษาวาส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ     

      เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  นายทองดี  ชาลีรินทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ณ วัดศิริพงษาวาส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๖๖ คน คณะครูและบุคลากร จำนวน ๓๘ คน รวมทั้งสิ้น ๒o๔ คนส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน: 976 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107