h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

ครูระเหวร้อยดวงใจ สานสายใย มุทิตา


     คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในอำเภอหนองบัวระเหว จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐     

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอหนองบัวระเหว จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราช จำนวน ๑๕ ท่านดังนี้คือ

 ๑. ผอ.ประกอบ พุ่มพฤกษ์               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน

๒. ผอ.ทัศนีย์ ปราบภัย                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว

๓. นายวิรัช เคนเหลื่อม                  ครูโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว

๔. นางวรรณิภา ภัทรพงษ์สินธุ์          ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

๕. นางวราภรณ์ ศุภมิตรศิริ              ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

๖. นางบุญร่วม ภูฆัง                     ครูโรงเรียนบ้านหนองโจด

๗. นางประคองใส ยันบัวบาน           ครูโรงเรียนบ้านละหานค่าย

๘. นายคำพา ภูโสภา                    ครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๙. นางวัฒนา ภูโสภา                    ครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๑๐. นายสมคิด ศรีระทัต                 ครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด

๑๑. นายประหยัด โชควัติชัย             ครูโรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว

๑๒. นายวิศิษฏ์ ซื่อสัตย์                  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

๑๓. นางสุบัน มีสุวรรณ                    ครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่

๑๔. นางบุญเรียม อินทรรินทร์           ครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่

๑๕. นางประพันธ์รัตน์ สุริยา            ครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่

ซึ่งในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายบุญรอด จงมุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธี และนายนิวัตน์ สุพจิตร นายอำเภอหนองบัวระเหว  นายสฤษดิ์ ชัยมาลา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ที่ดูแลอำเภอหนองบัวระเหวศน.วาสนา ตาลทอง ศน.สามิตร เปรียมพิมาย  ใหเกียรติร่วมงาน

ภาพ : ณัฐษธน สรสิทธิ์

ข่าว : ดุลยวิทย์ ภูมิมาส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 21 กันยายน 2560 เปิดอ่าน: 429 ครั้ง ไอพี:: 223.205.234.8 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107