h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564

การอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูผู้ใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher’s Kit)


     นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูผู้ใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher’s Kit) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล     
เมื่อวันที่  25  มีนาคม 2556  นายประสงค์  พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายทองดี  ชาลีรินทร์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูผู้ใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher’s Kit)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2556 โดยมี นางสมพร ชาลีเครือ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การอบรมการใช้สื่อ  Teacher’s Kit ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ใช้สื่อการเรียนการสอนในเรื่องการออกเสียงภาษา(Phonics) รหัสเสียงอักษรในภาษาอังกฤษ(Phonogram) เทคนิคการสอนฟัง-พูดและการวัดประเมินผลการฟัง เป็นการดำเนินการพัฒนา 2 ระยะคือ
ระยะที่ 1   วันที่  25-26 มีนาคม 2556  อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ใช้สื่อฯ
ระยะที่ 2   ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2556 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้ใช้สื่อฯ โดยการสังเกตการณ์สอน อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง
กลุ่มเป้าหมาย คือครูสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ใช้สื่อ Teacher’s Kit โรงเรียนละ 1-2 คน ตามจำสื่อฯที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น 90 คน   ภาพคลิกที่นี้
 


ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2556 เปิดอ่าน: 1309 ครั้ง ไอพี:: 192.168.50.18 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107