h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน


      นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)     

      เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน และบรรยายพิเศษการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยกระบวนการ Active Learning โดยมีนายรักษ์สันติ มลิทอง ประธานเครือข่ายโรงเรียนบึงชวนกล่าวรายงาน วิทยากรให้ความรู้โดยนางวาสนา ตาลทอง,นางปัณจรัชติ์ สุจำนงค์,นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มีนายบุญรอด จงมุม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมจำนวน 90 คน ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2561 เปิดอ่าน: 347 ครั้ง ไอพี:: 124.122.17.12 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107