h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดดยใช้กระบวนการปฏิบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี" โ


     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดดยใช้กระบวนการปฏิบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี"     

ชื่อผลงานทางวิชาการ          รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ 

                                             ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผู้ศึกษาค้นคว้า                      นางสาวทศพร  สีเขียว

ปีที่รายงาน                            2560

สถานศึกษา                           โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อ
ส่งข่าวโดย : ทศพร   เมื่อวันที่ : 03 กรกฎาคม 2561 เปิดอ่าน: 294 ครั้ง ไอพี:: 223.205.247.11 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107