h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563

ด่วน การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ระยะที่ ๒ ศึกษาดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ะหว่างวันที่ ๕-๖-๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์


     แจ้งการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ระยะที่ ๒ การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้) ชำระค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท (ชำระภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556)     

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและศึกษาดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะที่ ๑ ด้านวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสยามรีเวอร์  รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ  ไปแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้กำหนดให้มีการอบรมพัฒนาใน  ระยะที่ ๒  ศึกษาดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ ๕-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จึงอนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ที่สมัครเข้าร่วมการศึกษาดูงาน ไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ พร้อมทั้งให้ผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่งฯ ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนด ดังรายละเอียดที่ http://202.143.189.19/e-news/news_view.php?ID_New=724

ติดต่อชำระค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท  ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ได้ที่

อำเภอจัตุรัส

นายบรรพต ทองเกิด      ผอ.โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)โทร. 083-4636088 / 081-0749956

อำเภอเนินสง่า

นายนาคพงษ์ จงกลาง   ผอ.โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี             โทร. 089-2847587

อำเภอบำเหน็จณรงค์

นายดำเนิน ชาลีเครือ     ผอ.โรงเรียนจอมแก้ววิทยา                  โทร. 081-7094742

อำเภอเทพสถิต

นายหาญ ดิเรกศิลป์       ผอ.โรงเรียนบ้านหินฝนวิทยาคม            โทร. 081-2655301

อำเภอหนองบัวระเหว

นายวสันต์ ตาลทอง       ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโจด                  โทร. 087-8163019

อำเภอซับใหญ่

นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์   ผอ.โรงเรียนบ้านท่ากูบ                        โทร. 081-9665717

(สอบถามรายละเอียดที่ นายชาตรี ทวีนาท 0816611757)

 

        ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 30 เมษายน 2556 เปิดอ่าน: 1604 ครั้ง ไอพี:: 192.168.50.2 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107