h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต


     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต     

วันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาจุดอ่อน จุดแข็ง และการนำผลการทดสอบ ไปวางแผนการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในการนี้ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน แก่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 21 กันยายน 2561 เปิดอ่าน: 212 ครั้ง ไอพี:: 101.51.238.10 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107