h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563

การพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้


     นายนพดล โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีการอบรมโครงการสร้างและพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ     

วันพุธที่  1  พฤษภาคม 2556  เวลา  09.00  น.  นายประสงค์  พรโสภิณ  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  มอบหมายให้ นายนพดล  โพธิ์งาม  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เป็นประธานพิธีการอบรมโครงการสร้างและพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในวันที่  1 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  โดย ดร.สมพร  ชาลีเครือ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ได้กล่าวรายงานถึงการอบรม ซึ่งมี ดร. ธัญญรัศม์  จอกสถิตย์ ศึกษาเทศก์ และกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ผู้รับผิดชอบโครงการได้เห็นความสำคัญเพื่อให้ครูได้รู้เท่าทัน  เทคนิค แนวคิดด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  จึงได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูขึ้น ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2556  การอบรมครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จาก ดร.อิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์  ศึกษานิเทศก์  สพป.สิงห์บุรี  และ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ผู้เชี่ยวชาญในด้าน วิจัย สถิติ การวัดและประเมินผลการศึกษา  พร้อมด้วย รองฯชัยวัชร  พัจนสุนทร  รอง ผอ.สพป. นายฉลองชัย  ประภาสโนบล  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  คณะศึกษานิเทศก์ และทีมงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ได้ร่วมดำเนินการอย่างเข้มแข็ง  จึงขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้   คลิกรูปภาพทั้งหมดส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 01 พฤษภาคม 2556 เปิดอ่าน: 1799 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107