h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


     โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


     

โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิน ๘๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 ไฟล์ประกอบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ส่งข่าวโดย : นางสาวรัชพรรณ หล้าดา   เมื่อวันที่ : 07 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน: 166 ครั้ง ไอพี:: 223.205.251.14 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107