h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ระยะที่ 2)


     7 มกราคม 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ระยะที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการทดสอบ ตลอดจนให้ค     

7 มกราคม 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ระยะที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการทดสอบ ตลอดจนให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย ได้ผลวิเคราะห์การสอบของนักเรียน สำหรับนำไปปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขจุดอ่อนด้อยรายบุคคล  

 ส่งข่าวโดย : พงษ์สิทธิ์ กุลพญา   เมื่อวันที่ : 07 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 204 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107