h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมทัศนศึกษา


     โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล ๒-ประถมศึกษาปีที ๒ ที่สวนน้ำแม่ฟุ้ง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัด กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ ที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย,ไทรงามและแหล่งเรียนรู้ชุมชนพ     
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล ๒-ประถมศึกษาปีที ๒
ที่สวนน้ำแม่ฟุ้ง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัด
กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ ที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย,ไทรงาม
และแหล่งเรียนรู้ชุมชนพอเพียงสะพานรักบ้านเตย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆภายนอกโรงเรียน 
 


ส่งข่าวโดย : กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์   เมื่อวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดอ่าน: 291 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107