h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง


     วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมเดินทางไกลสำรวจธรรมชาติของลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561     

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562  นายเจน  พรมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมเดินทางไกลสำรวจธรรมชาติ ของลูกเสือสำรอง เพื่อฝึกใ้ห้ลูกเสือมีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เป็นทีม และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

              ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแบ่งออกเป็นฐานฝึกให้ความรู้ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานกฏและคำปฏิญาณ ฐานสะพานเชือก  ฐานปิดตาคลำทาง (ผู้นำ)  ฐานประสาทสัมผัส และฐานเกม-บันเทิง ซึ่งแต่ละฐานลูกเสือสำรองได้รับความรู้ ประสบการณ์ ตื่นเต้น สร้างความสนุกสนาน และรอยยิ้มให้แก่ลูกเสือทุกนาย  ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ >>> www.facebook.com/wangtaladส่งข่าวโดย : นายสนธยา เจริญกุล   เมื่อวันที่ : 11 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน: 194 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107