h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานประกวดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562


     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานประกวดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562


     

ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "ลดใช้ถุพลาสติกและโฟม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษษ ประชาชน สถาบันครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเกิดความตระหนักในการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด รายละเอียดดังแนบไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
รายละเอียด1
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 16 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน: 144 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107