h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน


     นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภุูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เป็นประธานการประชุมคณะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยึดโรงเรียนและ นักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา(School Based Management:SBM) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบ สนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 และแผนเม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพข่าวสพฐ.;https://www.obec.go.th/archives/110554ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 12 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน: 703 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107