h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาในการรับสมัครการส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562


     ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาในการรับสมัครการส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562


     

ตามที่ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ ได้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานประกวดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ชย. 3 www.chaiyaphum3.go.th  ในช่องทาง ประกาศ/ประชาสัมพันธ์, และทาง Smart area  แล้วนั้น   ในการนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ ได้แจ้งขยายเวลาในการรับสมัครการส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ลดใช้พลาสติกและโฟม” เป็นระยะเวลา 1 เดือน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (จากเดิมส่งผลงานฯภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)ไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน: 136 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107