h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม


     การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม


     

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  เพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลที่สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุชน สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคมอันเป็นกิจการเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยในวาระเริ่มแรกให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินงานในหน้าที่ของสำนักงานไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดตั้งสำนักงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

 ไฟล์ประกอบ
รายละเอียดฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน: 123 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107